NIEUWS & COLUMNS

Lees hier het laatste nieuws en de columns van Nexus

Wie is Maud?

door | jun 8, 2021 | 0 Reacties

Het is een vraag die ons regelmatig ter ore komt: wie is Maud? Wie is degene die zich in deze column zo ‘anoniem’ en scherp uitlaat over heikele kwesties in de bakkerijbranche? Welnu. Maud is een fictief personage en het pseudoniem van alle leden van Bakery Nexus: jonge, ambitieuze professionals uit de bakkerijbranche. Juist om al onze meningen te vertegenwoordigen, heeft het bestuur ervoor gekozen één karakter in het leven te roepen dat namens al onze leden het woord doet. De ene keer heeft iemand een mooi idee, de volgende keer brainstormen we met elkaar over wat er speelt en koppelen dat al dan niet aan de actualiteit. Maud is de stem van de leden van Bakery Nexus en al deze leden zijn met hun naam, foto en functie te vinden op bakerynexus.nl/leden. Niets anoniems aan, toch?

De leden van Bakery Nexus zijn verbonden door hun gezamenlijke passie voor de bakkerij. En door hun leeftijd: leden zijn tussen de 23 en 38 jaar oud. Juist als ‘jonge honden’ denken wij graag buiten de gebaande paden en functioneren als die vaak genoemde luis in de pels. Wij kijken waar dingen anders en wellicht zelfs beter kunnen. Alles wat wij doen en zeggen, is bedoeld om onze bakkerijsector sterker en interessanter te maken. Daarmee positioneren wij ons niet tegenover partijen die wij soms irriteren in deze columns van Maud; we proberen juist een samenwerking te zoeken. Een samenwerking die wat ons betreft vernieuwing brengt, zodat we als sector aantrekkelijk blijven voor de komende generaties.

Wij hebben als Maud al diverse thema’s aangezwengeld in deze columns. Een daarvan was de (niet bestaande) transparantie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Aanvankelijk schopten we daarmee tegen het zere been van een aantal bestuurders, maar uiteindelijk leverde het een constructief gesprek op. Het Sociaal Fonds publiceerde een infographic en riep op tot meedenken, maar daar bleef het eerlijk gezegd toch ook weer bij. Dat sommige partijen transparanter kunnen en in onze ogen ook moeten werken, is typisch zo’n thema dat wij als Bakery Nexus graag benoemen.

Er is maar weinig kritische journalistiek te vinden binnen onze sector. Vakbladen danken hun bestaan grotendeels aan de inkomsten van adverteerders en het is lastig dan volkomen objectief te blijven. Redacties zijn gebaat bij goede contacten in de sector (dan hoor je immers nog eens wat!), maar zijn hierdoor ook huiverig om deze verstandhoudingen in gevaar te brengen. Als Maud willen wij de sector soms een beetje opschudden. Ja, we zijn kritisch en we hebben een scherpe tong. Maar wij willen daarmee niets kapot maken. Integendeel! Wij willen de sector aanzetten tot nadenken en uitnodigen tot gesprek. Maud is de stem van kritische young professionals uit onze branche, die gelukkig aan steeds meer tafels wordt gehoord.

Zijn we als sector bang voor vernieuwing? Willen we alles per se bij het oude laten? Of kunnen we een fris stemgeluid en een kritische blik wel gebruiken? Wij, de leden van Bakery Nexus, denken het laatste. En wij zijn Maud. Kritisch en mondig, maar ook leergierig en ambitieus. Betrek ons bij plannen en blijf niet hangen in wrok of irritatie, in irrelevante vragen of in details uit onze column zonder in te gaan op de echte boodschap. Wij hebben als Bakery Nexus echt niet de illusie dat wij zelfstandig van alles kunnen oppakken of oplossen – maar wij kunnen wel samen aan de slag gaan. We staan open voor dialoog en zijn geenszins anoniem. Tot horens dus?!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *