Wie is Maud?

Wie is Maud?

Het is een vraag die ons regelmatig ter ore komt: wie is Maud? Wie is degene die zich in deze column zo ‘anoniem’ en scherp uitlaat over heikele kwesties in de bakkerijbranche? Welnu. Maud is een fictief personage en het pseudoniem van alle leden van Bakery Nexus:...